Teambuilding

Succes door teambuilding
Organisaties onderkennen het belang van goed functionerende teams. Een goed team werkt effectief samen, heeft een gemeenschappelijk doel en waardeert en moedigt extra individuele inzet aan.

Resultaat: bedrijfsprocesssen worden beter afgestemd op doelen; doelen worden aangescherpt en de samenwerking en commitment van medewerkers groeit. Ziekteverzuim neemt af, stress vermindert en zelfvertrouwen, openheid en respect binnen de organisatie groeien. Teambuilding vormt daarbij een belangrijke sleutel tot succes.

Het doel van teambuilding
De vorming van een hecht en efficiÚnt werkend team waarbij de aanwezige krachten en talenten optimaal benut worden. Inzicht en begrip voor de mogelijkheden en grenzen van teamgenoten. Dit bevordert niet alleen de samenwerking maar ook de productiviteit van het team. Teamrolmanagement als middel bij de ontwikkeling van teams maakt duidelijk hoe de aanwezige teamrollen de groepsprestatie bevorderen en/of blokkeren.
De deelnemers leren hun eigen mogelijkheden verbeteren en verruimen door inzicht en analyse van de situaties waarin zij terecht komen.

De manier waarop
Een trainingstraject met ingebouwde meetpunten die de effectiviteit van de training zichtbaar maken, ook op langere termijn. De training verschaft kennis over teamrolmanagement-theorieŰn en past deze toe middels een activiteitenprogramma. Na de fase van informatie-uitwisseling en bespreking van het doel volgt uitgebreid brainstormen over opzet en uitvoering. Daarna werkt Relais het programma verder uit: de creatieve en organisatorische kanten, de co÷rdinatie en de uitvoering.

Wanneer teambuilding

  • Op zoek naar een nieuw gevoel van eenheid en richting
  • Als mensen uit verschillende organisaties worden ge´ntegreerd
  • Als deskundigen samen gaan werken zonder voorafgaande ervaring
  • Ter bevordering van samenwerking
  • Het veranderen van een bedrijfscultuur
  • De start van een nieuw team of de reorganisatie van bestaande teams

Bent u geinteresseerd en wilt u meer weten? Emailt u ons