Teambuilding

Uitgangspunt
De overtuiging dat het succes van een onderneming toeneemt naarmate het team met meer openheid, respect en plezier samenwerkt.

De meerwaarde
Outdoortraining en teambuilding vinden plaats in een natuurlijke omgeving.
Los van kantoor en routine.
Doordat deelnemers buiten hun vaste en vertrouwde denkpatronen en omgeving treden wordt een frisse en kritische kijk op het functioneren van het team mogelijk.

De uitdagingen
De uitdagingen zetten aan tot samenwerking. Nieuwe inzichten in elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden ontstaan. Samenwerkend voert het team opdrachten uit waarbij creativiteit, planning, communicatie en motivatie nodig zijn. Samenwerking levert succes op.

Evenwicht
Inspanning en ontspanning vormen samen een balans. Het tegenwicht van inspanning vinden we in gezelligheid, borrel en diner, nabespreking, alle dragen bij aan een ontspannen sfeer. In zo'n sfeer van vertrouwen is ruimte voor kennismaking, begrip en collegialiteit.

Uw keuze

  • Teambuilding verschaft kennis over het team en ieders rol daarin middels een activiteitenprogramma
  • Teamwork probleemoplossende programma's die de samenwerking bevorderen
  • Motivatie iedereen krijgt er weer zin in
  • Binding U heeft nu wel medewerkers, maar hoe houdt u ze?

Interesse
Outdoor is geen doel, maar het middel. Een outdoortraining is geen afronding maar een natuurlijk begin.
Bent u ge´nteresseeerd en wilt u meer weten? Met een email begint u.